Ngành kinh tế xây dựng là ngành gì?

Như vậy có thể thấy rằng ngành này liên quan rất nhiều đến kinh tế trong lĩnh vực xây dựng và chuyên môn quản lý học trong lĩnh vực kinh tế, không đi quá sâu kỹ thuật xây dựng.

Kinh tế xây dựng là một chuyên ngành của ngành xây dựng, được kết hợp giữa lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng. Ngành này đáp ứng các yêu cầu liên quan mật thiết giữa các vấn đề tài chính, thống kê và quá trình xây dựng triển khai dự án xây dựng.

Tìm hiểu Ngành Kinh tế xây dựng
Đặc trưng chuyên môn ngành kinh tế xây dựng
Kỹ sư ngành kinh tế xây dựng thường đảm nhiệm các công việc chuyên môn ngành:

– Lập kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng

– Định giá giá trị trong xây dựng, quản lý các chi phí xây dựng

– Thẩm tra và thẩm định hồ sơ mời thầu

– Hạch toán kế toán và kiểm toán trong xây dựng

– Thực hiện quản lý cac dự án đầu tư xây dựng

Như vậy có thể thấy rằng ngành này liên quan rất nhiều đến kinh tế trong lĩnh vực xây dựng và chuyên môn quản lý học trong lĩnh vực kinh tế, không đi quá sâu kỹ thuật xây dựng.

Cơ hội nghề nghiệp của ngành kinh tế xây dựng
Với sự phát triển năng động không ngừng xây dựng trên khắp cả nước, có thể thấy rằng cơ hội nghề nghiệp khá mở rộng với người tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng tham gia vào các công ty tư nhân về xây dựng.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *