Làm sao hỏi nhà tuyển dụng khi không được phản hồi sau khi gửi cv?

Please let me know if it would be helpful for me to provide any additional information as you move on to the next stage in the hiring process.

Bạn gửi CV ứng tuyển một vị trí mà bạn cực thích, chờ mãi mà chả thấy người ta thông báo, chờ đợi thật mệt mỏi!

Nhưng, bạn đâu nhất thiết cứ phải ngồi chờ trong vô vọng như thế. Nếu bạn đã ứng tuyển cho một vị trí nào đó, chờ 2-3 tuần sau deadline rồi mà vẫn không thấy thông tin gì, bạn có thể liên lạc với nhà tuyển dụng để hỏi thông tin. Dưới đây là một mẫu mail tiếng Anh bạn có thể gửi nhà tuyển dụng để hỏi:

Tiêu đề

Following up on [position title] application

Nội dung mail

Hi [hiring manager name],

I hope all is well. I know how busy you probably are, but I recently applied to the [position title] position, and wanted to check in on your decision timeline. I am excited about the opportunity to join [company name] and help [bring in new clients / develop world-class content / anything else awesome you would be doing] with your team.

Please let me know if it would be helpful for me to provide any additional information as you move on to the next stage in the hiring process.

I look forward to hearing from you,

[Your name]

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *